فرهنگی
 
همایش و یادواره شهدای طایفه دهمرده فردا در زابل برگزار میگردد.

همایش و یادواره شهدای طایفه دهمرده فردا در زابل برگزار میگردد.