۰
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۶

خبری خوش برای مردم سیستان

خبری خوش برای مردم سیستان
خبری خوش برای مردم سیستان
طبق آخرین خبرها آب از کشور افغانستان وارد خاک ایران و هامون سابوری شده است.
کد مطلب: 430103